تریبون آزاد (33)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-3-12)
Duration : 56:25            View : 1096            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.