شکنجه اهل سنت در عراق توسط رژیم مالکی
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-02
کسانی که مدعی هستند دشمن آمریکا و اسرائیل هستند، می بینیم که چگونه به صحابه کرام و ام المومنین عایشه صدیقه (رضی الله عنهم) توهین کرده و اهل سنت را در زندانهای مالکی شکنجه می کنند!
Duration : 05:28            View : 1365            Download : 16        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.