نسیم کارون - بررسی تاثیرات منفی طرحهای مرکزی دولت ایران بر رودخانه های غرب زاگرس 30/01/2015
by forester posted in 2015-02-19
نام برنامه: نسیم کارون موضوع برنامه: بررسی تاثیرات منفی طرحهای مرکزی دولت ایران بر رودخانه های غرب زاگرس از لحاظ زیست محیطی،اقتصادی،اجتماعی تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:02:17            View : 750           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.