خیانت در گزارش تاریخ - حضرت علی از دیدگاه اهل سنت و شیعه - 04/02/2015
by forester posted in 2015-02-19
نام برنامه: خیانت در گزارش تاریخ موضوع برنامه: حضرت علی از دیدگاه اهل سنت و شیعه سید عقیل هاشمی - مجری کارشناس تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:26:33            View : 664           
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.