زیر ذره بین (64)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-02
این سلسله برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است . استاد سید عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه ها را اجرا می کنند.(25.4.2012)
Duration : 02:04:4            View : 865            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.