مدیریت های سلیقه ای و سفارشی ، مشکلات آموزش و پرورش - رو در رو
by abc100abc posted in 2016-10-11
مدیریت های سلیقه ای و سفارشی ، مشکلات آموزش و پرورش - رو در رو محمودی - مهدی نخل احمدی ( پژوهشگر و فعال حقوق بشر ) - تقی رحمانی ( فعال ملی مذهبی ) - رو در رو ۴ مهر ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:00:50            View : 789           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.