بیداری (2)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-31
استاد محمد باقر سجودی از شبکه جهانی کلمه این برنامه به نقد وبرسی اخبار روایی وخبری وپیامدهای آن بر جامعه می پردازد
Duration : 49:29            View : 1574            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.