زیر ذره بین (123)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-19
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را استاد محمد ابراهیم کیانی به کمک کارشناسان و اساتید محترم شبکه اجرا خواهند کرد(9.12.2012)
Duration : 01:39:31            View : 835            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.