فقهای سبعه (10)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-22
استاد عبدالقدوس دهقان از شبکه جهانی نور شمه ای از زندگانی فقهای سبعه مدینه منوره مطرح می کنند. موضوع: قاسم بن محمد (رحمه الله) کیست؟
Duration : 26:36            View : 836            Download : 0        Download Download
Category : Islamic Leaders & Scholars
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.