دفاع از اهل بیت (48)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-12-01
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: استاد عقیل هاشمی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری(19.11.2012)
Duration : 02:05:1            View : 990            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.