امروز چه خبر - تخریب روستای بله سر
by forester posted in 2014-12-29
یک فرد بومی به نام علیزاده برای احداث کشتارگاه خود که باید فاصله 3 کیلومتری با آبادی ها داشته باشد به جای فاصله گرفتن از شهر با پشتوانه نفوذ خود در دستگاه های نظامی و قضایی خانه و کاشانه روستائیان بلوچ بومی را تخریب می کند.
Duration : 1:52            View : 1060           
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.