تضاد دلیل بطلان (14)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-13
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (31.5.2013)
Duration : 49:8            View : 2301            Download : 1        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.