خواهر شیعه هدایت یافته و تماس با شبکه کلمه
by forester posted in 2014-05-11
تماس خواهر شیعه هدایت یافته با استاد اسدی نیا و ابراز خرسندی از آشنا شدن با شبکه کلمه و برنامه استاد عادل اسدی نیا سرکنسول سابق ایران در دوبی برنامه نسیم بیداری تاریخ 05-05-2014 تهیه شده در شبکه جهانی کلمه http://kalemeh.tv
Duration : 3:58            View : 1620           
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.