میزگرد هفته - سهم خواهی و تلاش حقوق از دست رفته - 12/02/2015
by forester posted in 2015-02-18
نام برنامه :میزگرد هفته موضوع برنامه: سهم خواهی و تلاش حقوق از دست رفته مجری:استاد ابراهیم کیانی کارشناس : استاد عبدالقادر ترشابی شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:29:22            View : 956           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.