تریبون آزاد (24)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-01-03
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عادل اسدی نیا در شبکه کلمه برگزار می گردد. (2012-12-21)
Duration : 01:30:51            View : 1517            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.