قرآن برای همه (7)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
این برنامه توسط استاد عبدالله از آلمان به منظور آموزش صحیح قرائت قرآن کریم تهیه شده است. (24.3.2013)
Duration : 59:12            View : 900            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.