هزار و یک سوال (9) قسمت اول
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-23
استاد محمد باقر سجودی از شبکه جهانی کلمه که در برنامه هزار و یک سوال به سوال ها وشبهات پاسخ می دهد وبا سوال های اساسی روایات رافضیان را به چالش می کشاند
Duration : 39:30            View : 1134            Download : 1        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.