حفظ قرآن کریم 10-02-2015 (چهل و ششم)
by forester posted in 2015-02-18
قسمت چهل و ششم آموزش و بررسی بهترین شیوه حفظ قرآن کریم با اجرای استاد فضل الحق سلیمانی. موضوع این قسمت: ترجمه صفحه119 الی 121 قرآن کریم. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 2:00:03            View : 807           
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.