احادیث نبوی - دعای برطرف شدن غم و غصه
by forester posted in 2014-09-14
دعای برطرف شدن غم و غصه؛ زیر نظر شیخ راشد بن هادی المسردی. ترجمه و پخش از شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 1:29            View : 698           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.