تضاد دلیل بطلان (9)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-29
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (26.4.2013)
Duration : 38:59            View : 1039            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.