سوریه: طفلی که از گلوله ها صدمه دیده است،اما ذکر خدا را فراموش نمی کند
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-06-21
سوریه: طفلی که از گلوله ها صدمه دیده است،اما ذکر خدا را فراموش نمی کند
Duration : 01:9            View : 1907            Download : 33        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.