بازتاب - اتهام حضور داعش در مناطق اهل سنت ایران
by abc100abc posted in 2015-11-25
بازتاب - اتهام حضور داعش در مناطق اهل سنت ایران حبیب الله سربازی - عبدالستار دوشوکی - محمد امین ملازهی : از منطقه پادیک بلوچستان شبکه جهانی نور
Duration : 01:28:11            View : 404           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.