اعتصاب غذا :آخرین راه برای تحقق خواسته ها! - نمای نزدیک
by abc100abc posted in 2017-02-05
اعتصاب غذا :آخرین راه برای تحقق خواسته ها! - نمای نزدیک حسن کریمی - عبیدالرحمن ملک رئیسی ( برادر محمد صابر ملک رئیسی ) - مسعود رئیسی ( فعال حقوق بشر) - امجد حسین پناهی ( فعال حقوق بشر ) - مولوی محمد عمر سربازی ( فعال رسانه ) - نمای نزدیک ۵ بهمن ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:00:57            View : 284           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.