زنی که در دنیا با سه مرد ازدواج کرده باشد در قیامت کدام یک از آن مردان همسرش خواهد بود؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-27
زنی که در دنیا با سه مرد ازدواج کرده باشد در قیامت کدام یک از آن مردان همسرش خواهد بود؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:37            View : 299            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.