اسلام آوردن یک مسیحی
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-03
اسلام آوردن یک مسیحی که با یک سوال آغاز شد: چرا در اسلام این عقیده وجود ندارد که مسیح پسر خداست؟
Duration : 09:53            View : 1906            Download : 23        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.