حکم کسی که به خانواده اش رسیدگی نمی کند و دائما با جماعت تبلیغ سفر می کند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-21
حکم کسی که به خانواده اش رسیدگی نمی کند و دائما با جماعت تبلیغ سفر می کند. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:32            View : 398            Download : 5        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.