خیانت در گزارش تاریخ (11)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-04-26
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه: استاد عبدالفتاح خدمتی.(2012-4-10)
Duration : 01:57:42            View : 1163            Download : 5        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.