رنجنامه مردم سوریه
by forester posted in 2014-03-06
مستندی از جنایات رژیم ایران، عراق و حزب الله لبنان بر علیه مردم مظلوم و ستم دیده سوریه. کاری از شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 29:03            View : 741           
Category : Documentary
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.