تضاد دلیل بطلان (4)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (22.3.2013)
Duration : 01:03:4            View : 859            Download : 163        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.