حکم کار کردن در رستورانی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی استفاده می کند.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-30
حکم کار کردن در رستورانی که مواد غذایی حرام و مشروبات الکلی استفاده می کند.شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:6            View : 290            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.