نظامیان اسد با اجساد مخالفان خود اینگونه برخورد می کنند و می سوزانند!
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-30
نظامیان اسد با اجساد مخالفان خود اینگونه برخورد می کنند و می سوزانند!
Duration : 00:8            View : 1290            Download : 0        Download Download
Category : Muslim World News
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.