دفاع از اهل بیت (34)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-09-04
در سلسله برنامه های دفاع از اهل بیت مجری برنامه: آقای محمد ابراهیم کیانی با همراهی اساتید و کارشناسان علوم اسلامی به رد روایات جعلی و خرافی که به اهل بیت نسبت می دهند، می پردازند. (کارشناس این برنامه:استاد عبدالله حیدری25.8.2012)
Duration : 02:21:38            View : 794            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.