لؤلؤ و مرجان - قسمت چهاردهم
by forester posted in 2014-11-01
کتاب لولو و مرجان اثر ارزشمندی است که احادیث مشترک در کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم را در خود جای داده است، در این قسمت به بیان پاداش گفتن سمع الله لمن حمده، و گفتن آمین و وجوب پیروی مقتدی از امام جماعت، امام می تواند در هنگام عذر برای خود جانشین تعیین کند؛ پرداخته شده است. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 19:23            View : 534           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.