تضاد دلیل بطلان (32)
Please Wait ...
by forester posted in 2013-12-05
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (22.11.2013)
Duration : 48:10            View : 1107            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.