آیا جایز است بعد از اقامه دعای بعد از اذان را بخوانیم؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
آیا جایز است بعد از اقامه دعای بعد از اذان را بخوانیم؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:30            View : 363            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.