تریبون آزاد-تحریف و دروغ آخوندهای افراطی شیعه
by abc100abc posted in 2015-09-03
نام برنامه: تریبون آزاد موضوع برنامه: تحریف و دروغ آخوندهای افراطی شیعه استاد سید عقیل هاشمی - مجری و کارشناس ارشد اصول دین شبکه جهانی کلمه
Duration : 1:00:09            View : 431           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.