تریبون آزاد (37)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-22
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-4-16)
Duration : 01:00:13            View : 588            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.