تریبون آزاد (43)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-07-08
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-7-2)
Duration : 01:00:18            View : 943            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.