تاریخ صفویه : طلوع یا غروب تمدن در ایران (1)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-05-20
بررسی تاریخ صفویه در شبکه جهانی کلمه و با همراهی کارشناسان آن: استاد کیانی، استاد خدمتی، استاد سجودی و دکتر کلهر.(12.5.2013)
Duration : 01:27:5            View : 1089            Download : 0        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.