دفاع از مردم مظلوم سوریه(3)- (زخم خونین)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-06-16
این برنامه به مناسبت دفاع از مردم مظلوم سوریه توسط سید عقیل هاشمی و اساتید شبکه کلمه: استاد محمد باقر سجودی و شیخ منصور حسینی برگزار می گردد.مهمانان برنامه: استاد کاک حسن امینی( حاکم شرعی و مردمی کردستان) و دکتر تهرانی (استاد دانشگاه) (24.5.2012)
Duration : 03:14:41            View : 1692            Download : 0        Download Download
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.