رهنمود سنت قسمت چهاردهم ( توسل نامشروع- ممنوع 2 )
by forester posted in 2014-08-08
قسمت چهاردهم برنامه رهنمود سنت با اجرای استاد عبدالرحمن فاتح، در این برنامه به برسی و رد بدعات موجود در میان بعضی از مسلمانان، پرداخته می شود. موضوع این قسمت: توسل نامشروع (ممنوع) بخش دوم. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 21:34            View : 686           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.