مرکز گرایی فعالان حقوقی و سیاسی و کم توجهی به مناطق حاشیه کشور - بازتاب
by abc100abc posted in 2015-09-19
مرکز گرایی فعالان حقوقی و سیاسی و کم توجهی به مناطق حاشیه کشور - بازتاب – بازتاب - حبیب الله سربازی - دکتر عبدالستار دوشوکی ( مدیر مرکز مطالعات بلوچستان ) - جمشید چالنگی ( روزنامه نگار و سردبیر تفسیر خبر تلویزیون ایران فردا)شبکه جهانی نور
Duration : 1:24:05            View : 565           
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.