چهار گوهر (7)
Please Wait ...
by islamfa posted in 2012-03-28
چهار گوهر نام برنامه ای است از شبکه جهانی نور که مجری سعید محمودی وکارشناس برنامه استاد فریدون سپری می باشد موضوع برنامه عقیده شعرای ایران زمین در ارتباط با خلفای راشدین می باشد
Duration : 30:7            View : 1082            Download : 0        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.