چرا قرآن به زبان عربی است؟ و چرا برای هر امتی پیامبری نیامده است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-03-29

Duration : 00:33            View : 242            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.