گفتمان آزاد - دروغ های بی پایان افراطیون - 06/04/2015
by forester posted in 2015-05-25
نام برنامه: گفتمان آزاد موضوع برنامه: دروغ های بی پایان افراطیون سید عقیل هاشمی - مجری کارشناس استاد محمد باقرسجودی:پژوهشگر و شیعه هدایت یافته
Duration : 1:27:28            View : 571           
Category : Religions and Sects
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.