اگر صیغه یک قانون خدایی است که از اعلام آن خجالت می کشید؟
by forester posted in 2015-02-18
سؤال ۴۸ محمدباقر سجودی هزار و یک سؤال تهیه شده در شبکه جهانی کلمه
Duration : 3:43            View : 537           
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.