افراد بی شناسنامه در بلوچستان گویا در عصر حجر زندگی می کنند- اثر انگشت - قسمت هفت
by abc100abc posted in 2016-02-07
افراد بی شناسنامه در بلوچستان گویا در عصر حجر زندگی می کنند- اثر انگشت - قسمت هفتم- حبیب الله سربازی بیش از 12 هزار نفر بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان زندگی می کنند ، دولت به بهانه مشکوک التابعه و نزدیکی به مرز و حضور افغان ها در برهه ای از زمان در این استان شناسنامه بسیاری را باطل کرده است که این موضوع تبدیل به یک معضل بسیار پیچیده و هدفمند شده است. این برنامه را ببینید تا از زوایای پنهان این ابطال هویت ها آگاه شوید شبکه جهانی نور
Duration : 00:32:31            View : 1207           
Category : Thoughts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.