هزار و یک سوال (44)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-10-09
در این برنامه و از شبکه کلمه استاد محمد باقر سجودی در عین پاسخگویی به سوالات مختلف به رد شبهات و روایات رافضیان می پردازد.(4.10.2012)
Duration : 01:12:40            View : 925            Download : 113        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.