چرا به همراه مجرمان قوم و عاد و ثمود و لوط ، کودکان نیز مجازات میشدند؟! - ناباوران
by abc100abc posted in 2017-01-30
چرا به همراه مجرمان قوم و عاد و ثمود و لوط ، کودکان نیز مجازات میشدند؟! - ناباوران استاد محمد باقر سجودی - ناباوران ۱۶ دی ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 01:30:20            View : 630           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.