در جنگ با ستمکاران الگوی علمای شیعه کیست : حضرت حسین یا شمر؟! - به گواهی تاریخ
by abc100abc posted in 2016-11-18
در جنگ با ستمکاران الگوی علمای شیعه کیست : حضرت حسین یا شمر؟! - به گواهی تاریخ استاد محمد باقر سجودی - به گواهی تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۵ شبکه جهانی نور
Duration : 00:40:44            View : 794           
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.